Do dyspozycji mamy wiele bibliotek tworzących , konwertujących do formatu PDF-a.Postanowiłem przetestować PDF-Sharpa

Biblioteka jest łatwa i przyjemna. Po przeczytaniu kilku tutorialu i przglądnieciu sampli kodu od razu można zacząć tworzyć nasze własne “Pedefki”.

Potrzebowałem przekonwertować obrazek na PDF-ka.

Z PDF-Sharpikiem to żadna filozofia.

PdfDocument document = new PdfDocument();

PdfPage page = document.AddPage();

XGraphics gfx = XGraphics.FromPdfPage(page);

Graphics g = Graphics.FromImage(pictureBoxHuman.Image);

g.DrawImage(pictureBoxHead.Image,new Point(0,0));

gfx.DrawImage(XImage.FromGdiPlusImage(pictureBoxHuman.Image),new Point(0,0));

string filename = "lobrazkowy.pdf";
document.Save(filename);

 

Podstawą pdfka jest klasa PdfDocument która jest kolekcją obiektów np stron.Podobnie jest z PdfPagem , który jest kolekcją obiektów znajdujących się na stronie. Zresztą co ja tu będe opisywał. Nazwy metod i klas ładnie opisują proces i mechanizm działania biblioteki. Biblioteka jest fajnie przemyślana.

Polecam PDF-sharpika.