Dużo czasu spędzam ostatnio przy mini projekcicku [więcej info wkrótce]. Potrzebowałem kontrolki listboxa ale z edytowalnymi polami. Jako że w .necie taka kontrolka nie jest dostępna standardowo to postanowiłem “wyciosać” własną. .Net daje nam spore pole do popisu jeżeli chodzi o tworzenie własnych “customowych” kontrolek.

By tego dokonać będziemy potrzebować dwóch nowych kontrolek.

 • TextBoxa  który będzie komunikował się z danymi ListBoxa
 • ListBoxa wykorzystującego tego TextBoxa

Opis Działania.

ListBox normalnie wyświetli Itemy. W momencie wybrania któregoś pola w miejscu Itema wygeneruje odpowiednią kontrolkę TextBoxa. Po wprowadzeniu textu do TextBoxa będzie on znikał i tracił “focus” przesyłając zmiany do ListBoxa , [ skupienie :D jak to dziwnie brzmi ostatnio zauważyłem że niektóre wydawnictwa tłumaczą “singleton” jako “samotnik” ].

TextBox

Zaczniemy od TextBoxa bo zawiera on mniej modyfikacji.

class EdditableTextBox : TextBox
{
  private int _index = -1;

  public int Index
  {
  set { _index = value; }
  }
...

 

Dziedziczymy po standardowum TextBoxie i definiujemy pole Index , które będzie zawierać numer naszego obiektu , itemu , w listBoxie.

protected override void OnLeave(EventArgs e)
{
  ((ListBox)this.Parent).Items[_index] = this.Text;
  base.OnLeave(e);
}

 

Przeciążamy metodę wywoływaną w momencie wychodzenia z textBoxa tak by wszelkie wprowadzone zmiany zmieniały także obiekt w naszym ListBoxie do tego jest nam potrzebny parametr Index , który określa do którego konkretnie elementu się odnosimy.Odwołanie do ListBoxa realizujemy poprzez propercje Parent.

Na wszelki wypadek wywołujemy bazową metodę.

Można oczywiście zrobić inny mechanizm. Np akceptowanie zmian w momencie wciśnięcia odpowiegniego klawisza.

protected override void OnKeyPress(KeyPressEventArgs e)
{
  if (e.KeyChar == (char)Keys.Enter)
  {
   ((ListBox)this.Parent).Items[_index] = this.Text;
  }
  base.OnKeyPress(e);
}

 

W tym przypadku Enter

ListBox

Przejdzmy teraz do ListBoxa. Tutaj już będzie troszeczkę więcej zmian.

class EdditableListBox : ListBox
{
   private static int MarginBeetwenItems = 5;
   private EdditableTextBox tbox;

 

Dziedziczymy po ListBoxie tworzymy propercje oznaczającą odstęp pomiędzy wyświetlanymi itemamy i tworzymy lokalna kopię naszego zmodyfikowanego TextBoxa

public EdditableListBox()
{
  tbox = new EdditableTextBox();
  tbox.Hide();
  tbox.Parent = this;
  Controls.Add(tbox);
}

 

Tworzymy Text Boxa ustawiamy jego “rodzica” . Propercja Parent będzie nam służyła do komunikacji pomiędzy TextBoxem i ListBoxem.

protected override void OnDrawItem(DrawItemEventArgs e)
{
  if (e.Index > -1)
  {
    string s = Items[e.Index].ToString();

    Rectangle rect = new Rectangle(
    e.Bounds.X, e.Bounds.Y + (e.Index * MarginBeetwenItems),
    e.Bounds.Width, e.Bounds.Height);

    e.Graphics.DrawString(s, Font, new SolidBrush(SystemColors.WindowText), rect);
  }
}

 

Musimy przeciążyć metodę odrysowywującą. Na wszelki wypadek badamy index Obiektu w ListBoxie , wyznaczamy prostokąt na podstawie jego parametrów , uwzględniając MarginBeetwenItems. Rysujemy napis w odpowiednim miejscu.

protected override void OnMouseUp(MouseEventArgs e)
{
   int index = IndexFromPoint(e.X, e.Y);

   if (index != ListBox.NoMatches && index != 65535)
   {
     if (e.Button == MouseButtons.Left)
     {
        string s = Items[index].ToString();
        Rectangle rect = GetItemRectangle(index);

        tbox.Location = new Point(rect.X, rect.Y + (index * MarginBeetwenItems));
        tbox.Size = new Size(rect.Width, rect.Height);
        tbox.Text = s;
        tbox.Index = index;
        tbox.SelectAll();
        tbox.Show();
        tbox.Focus();
     }
   }

   base.OnMouseUp(e);
}

 

Główna metoda tworząca [chociaż bardziej pasuje słowo modyfikująca] odpowiednio kontrolke TextBoxa , przy kliknięciu Lewym Przyciskiem myszki. Parametry TextBoxa modyfikujemy tak aby wyświetlał się w miejscu klikniętego obiektu na ListBoxie.

protected override void OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
{
   tbox.Hide();
   base.OnSelectedIndexChanged(e);
}

protected override void OnLeave(EventArgs e)
{
   tbox.Hide();
   base.OnLeave(e);
}

 

Odpowiednie funkcje powodujące zniknięcie naszego TextBoxa przy wyjściu z kontrolki i przy zmianie obiektu.